Acasa  |  Despre noi  |  Evenimente  |  Contact

Despre noi

ISTORIC

Şcoala a fost construită în anul 1925 şi a funcţionat iniţial ca şcoală de IV clase, apoi din anul 1960 a funcţionat ca şcoală de VIII clase. În anul 1994 şcoala a primit denumirea eroinei satului PELAGHIA ROŞU.


În munţii Apuseni într-o zonă de o frumuseţe deosebită, se află şi localitatea Mărişel, vatră a românilor în care s-a născut şi trăit acea Ioanna d'Arc a românilor de la 1848-1849 - PELAGHIA ROŞU.

 

Eroină română,nascută în anul 1800 în Mărişel, în munţii Apuseni ai Ardealului, a fost o ţărancă foarte inteligentă şi foarte  însufleţită pentru cauza naţională, pentru care şi-a închinat viaţa cu devotament şi curaj.


A luat parte la luptele sângeroase împotriva armatelor maghiare, anume la: 12 martie şi în 6 iulie 1849. Prima dată în fruntea a 80 de femei, toate călări, a luptat impreună cu glotaşii comandaţi de fiul ei, Andrei, la muntele „Grohot”. Comanda supremă o avuse dânsa. Lupta s-a terminat prin înfrângerea honvezilor.

 

A doua oară s-a alăturat la „Fântânele” la oastea Iancului, impotriva armatei maghiare şi s-a încheiat cu înfrânferea ei şi omorârea căpeteniei lor Vasvari. Moare la 10 iunie 1870”.

 

 din Enciclopedia Română de C. Diaconovich, Tom III, 1904, pag. 847.

 

În spiritul recunoştinţei pentru faptele sale eroice, şcoala îi poartă numele, iar în anul 1999  în curtea şcolii s-a dezvelit bustul omagial.

 

Obiectivul cel mai important al şcolii este transformarea acesteia într-o instituţie pentru comunitate, cu puternică influenţă educaţională. În acest sens şcoala
şi-a propus să devină un centru ofertant de educaţie pentru comunitate prin implicarea tuturor grupurilor de interes din zonă şi din şcoală: elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, agenţi economici.

 

„Pelaghia Roşu” este şcoala de centru a comunei Mărişel, în zona munţilor Apuseni, intr-o zonă montană, la 25 km de Şcoala Beliş şi la 16 km de Şcoala Măguri–Răcătău, la 50 km de oraşul Huedin şi municipiul Cluj –Napoca.


Nivelurile de predare în şcoală sunt : preşcolar, primar şi gimnazial.

 

Aflată la o altitudine de 1200 m, localitatea Mărişel este un sat de munte risipit specific munţilor Apuseni. Numărul total de locuitori în comună este 1.675 de locuitori.


Casele se află la o distanţă mare unele de altele. Clima este aspră cu ierni lungi şi geroase, uneori cu viscole şi nămeţi de 2-3m. Izolarea geografică îşi spune cuvântul deoarece cel mai apropiat oraş se află la o distanţă de 50 km. Comuna Mărişel este săracă din punct de vedere economic, nu oferă elevilor posibilităţi de dezvoltare personală, familiile elevilor având preocupările populaţei din localitate care sunt: creşterea animalelor, cultivarea cartofilor, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului şi de turism rural.

Mai multe despre noi

VIZIUNE

Şcoala urmăreşte:

  •  Să fie ca o comunitate de învăţare şi toţi  cei care lucrează în cadrul ei se încurajează şi se sprijină reciproc pentru a continua să înveţe şi să se dezvolte.
  •  Să ofere cursuri relevante, adaptate, bine pregătite, să-l înveţe pe fiecare elev în funcţie de nevoile sale .Să dezvolte şi menţină regulat legătura cu părinţii
  • Să trateze toţi elevii cu politeţe, corectitudine şi demnitate .
  • Să ofere tuturor elevilor o călăuzire morală care să fie intărită prin reguli şi sancţiuni acolo unde este necesar.
  • Să-şi ofere serviciile comunităţii prin  oferirea la sfârşit de săptămână  a unor cursuri şi activităţi care să acopere necesităţile membrilor comunităţii locale, tineri sau vârstnici   
             

.
MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala Mărişel urmăreşte realizarea în parteneriat cu comunitatea locală, a unui mediu favorabil învăţării, de promovare şi păstrare a tradiţiilor locale, în care fiecare elev să fie sprijinit să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesele şi motivaţiile personale, de cerinţele comunităţii locale şi ale societăţii din care fac parte.

 

Sructura şcolii

Școala Pelaghia Roșu este o şcoală independentă, cu personalitate juridică, cu 2 structuri în subordine:

Şcoala primară Copcea
Şcoala primară Mărișel

BAZA MATERIALĂ

Spaţiul de învăţământ cuprinde patru clădiri mari care au in total 17 săli de clasă, avem o sală de calculatoare cu 10 posturi de lucru + reţea ,2 terenuri de sport , 1 bibliotecă, centru de documentare şi informare, cabinete de :matematică, ştiinţe, istorie-geografie şi lb. română

 

Curriculum

Curriculum la decizia şcolii – este alcătuit din pachetul de opţionale pe care elevii îl aleg şi cuprinde cursuri opţionale la disciplinele : istorie locală, istoria religiilor, protejarea mediului , lb. engleză la clasa I şi a II-a, schi fond-biatlon, matematică disctractivă, educaţie pentru sănătate, literatură pentru copii, dezvoltarea limbajului, natura prin ochii ştiinţei.

Resurse umane

Conducerea şcolii: director: prof. Mirela - Dana Feneşan
Coordonatori de structură:
ed. Titiana Rus – şcoala Mărişel
Înv. Mariana Hetea -  şcoala Copcea

Cadre didactice: 16 din care 3 educatoare, 4 învăţători şi 9 profesori
Didactic auxiliar
Secretar: 0,50 norma – plata cu ora
Contabil: 0,5norma – cumul ,o persoană
Ingrijitori:3 norma, 4 persoane

 

Număr de elevi înscrişi la nivelul comunei  - total : 162

Regulament școlar  

 

 

Acasa | Despre noi | Evenimente | Contact